Senat

SKŁAD SENATU LAW NA KADENCJĘ 2016-2020

PRZEWODNICZĄCY:
1. gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK – Rektor-Komendant

CZŁONKOWIE:
2. płk pil. dr inż. Krzysztof CUR – Prorektor ds. wojskowych
3. dr hab. inż. Aneta KRZYŻAK – Prorektor ds. naukowych
4. płk dr inż. Adam WETOSZKA – Prorektor ds. studenckich i kształcenia
5. prof. dr hab. inż. Marek GRZEGORZEWSKI – Dziekan WL
6. dr hab. Adam RADOMYSKI – Dziekan WBNiL

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
7. prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO
8. prof. dr hab. inż. Stepan SAVCHUK
9. dr hab. inż. Mirosław ADAMSKI
10. dr hab. inż. Tadeusz CISOWSKI
11. dr hab. inż. Tadeusz COMPA
12. dr hab. inż. Janusz ĆWIKLAK – Sekretarz Senatu
13. dr hab. Janusz KARPOWICZ
14. dr hab. inż. Grzegorz KORALEWSKI
15. dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI
16. dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI
17. dr hab. Daniel KUCHAREK
18. płk dr hab. Piotr MALINOWSKI
19. dr hab. Jacek NOWAK
20. dr hab. Janusz ŚLUSARSKI
21. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIĄTNICKI
22. dr hab. Mirosław TOKARSKI

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
23. dr Adam RURAK
24. dr inż. Witold SARNOWSKI
25. mgr inż. Magdalena ŚWIERCZ

Przedstawiciele studentów:
26. kpr. pchor. Adrian BUJNOWSKI
27. szer. pchor. Szymon KWIATKOWSKI
28. kpr. pchor. Mateusz PIECHOWSKI
29. sierż. pchor. Rafał POLKOWSKI
30. Sabina AUGUSTYN
31. Anna BYTNIEWSKA
32. Ewelina KRAKOWIAK
33. Weronika SKORUPSKA

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
34. Rafał BIEŃCZAK
35. Krystyna JAWORSKA

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu WSOSP z głosem doradczym:
1. dr Marta KIJAK-BLOCH – Kanclerz
2. dr Teresa GRUSZCZYŃSKA – Dyrektor Biblioteki Głównej
3. mgr Jacek TROCHIM – Kwestor
4. Roman AMAROWICZ – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska
5. mgr Anna BURSKA-GRUDZIEŃ – radca prawny

 

 

 

pdf Terminy posiedzeń Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej