Rada Uczelniana

W skład Rady Uczelnianej Samorządu Studentów WSOSP wchodzi dwudziestu członków.
W kadencji 2017/2018 są to:

z ramienia przedstawicieli studentów w Senacie WSOSP:

1. Sabina AUGUSTYN,

2. Adrian BUJNOWSKI,

3. Anna BYTNIEWSKA,

4. Ewelina KRAKOWIAK,

5. Szymon KWIATKOWSKI,

6. Rafał POLKOWSKI,

7. Weronika SKORUPSKA,

z ramienia przedstawicieli studentów poszczególnych wydziałów, wybranych w powszechnych wyborach:

1. Mateusz ARSENIUK (WL),

2. Paweł BRZOZOWSKI (WL),

3. Dawid CENKIEL (WBNiL),

4. Tomasz DITRICH (WL),

5. Rafał ELJASZUK (WL),

6. Tymoteusz JABŁOŃSKI (WL),

7. Klaudia GÓRSKA (WL),

8. Weronika KOZŁOWSKA (WBNiL),

9. Paulina KURPIEL (WL),

10. Rafał PTASIŃSKI (WL),

11. Wiktor SATKOWSKI (WL),

12. Wojciech WARTOŃ (WBNiL),

oraz Przewodniczący Samorządu Studentów - Mateusz PIECHOWSKI.

Ponadto, w skład RUSS wchodzą starości kierunków, z głosem doradczym.