Dostęp do internetu dla pracowników

InternetW celu podłączenia do sieci Internet na terenie Uczelni pracownik wypełnia wniosek o podłączenie do sieci InterWSOSP dla PRACOWNIKÓW

Formularz można wypełnić komputerowo, a do odczytu potrzebna jest przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader)

Należy wypełnić wszystkie pola z części A i B oraz złożyć podpis pod oświadczeniem o akceptacji regulaminu.

Wniosek musi zostać zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego (podpis w części C) oraz Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych (podpis w części D) przed złożeniem.

Nieczytelnie wypełnione lub niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

Wypełnione wnioski należy złożyć w pokoju E124 (Ośrodek Technologii Informacyjnych).