Zarządzenie Nr 4 z dnia 11.10.2018

Zarządzenie Nr 4 z dnia 11.10.2018 zmieniające zarządzenie nr 69/2018 Rektora – Komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych