Uchwała Nr 52 z dnia 24.09.2018 r.

Uchwała Nr 52 z dnia 24.09.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 16/2017 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań inwestycyjnych budowlanych ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych, zmienioną uchwałą nr 85/2017 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 8 grudnia 2017 r. uchwałą nr 3/2018 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 5 lutego 2018 r. oraz uchwałą nr 27/2018 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 21 maja 2018 r.

Uchwała Nr 51 z dnia 24.09.2018 r.

Uchwała Nr 51 z dnia 24.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do korekty nr 1 „Planu Wydatków Majątkowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na 2018 r.” przyjętej uchwałą nr 21/2018 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 23 kwietnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 26/2018 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 21 maja 2018 r.