Uchwała Nr 58 z dnia 29.10.2018 r.

Uchwała Nr 58 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 22 marca 2016 r. dotyczącej zarządzenia wyborów do władz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kadencję 2016 – 2020 oraz przyjęcia korekty kalendarza wyborczego na kadencję 2016 – 2020

Uchwała Nr 56 z dnia 29.10.2018 r.

Uchwała Nr 56 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do korekty nr 1 "Planu Wydatków Majątkowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na 2018 r." przyjętej uchwałą nr 21/2018 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 23 kwietnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 26/2018 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dnia 21 maja 2018 r. i uchwałą nr 51/2018 z dnia 24 września 2018 r.