Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, warunkiem przystąpienia przez kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Wyższej Szkoły Oficerskiej Si Powietrznych, jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.

W związku z powyższym, każdy kandydat na pilota w lotnictwie SZ RP, który uzyska w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej (WIML Warszawa) orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wojskowej z wymaganą kategorią zdolności fizycznej i psychicznej, będzie poddany szkoleniu sprawdzającemu w WSOSP w Dęblinie.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o jak najszybsze składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej, co umożliwi przeprowadzenie prawidłowego procesu rekrutacyjnego. Zbyt późne złożenie wniosku może uniemożliwić realizację szkolenia sprawdzającego, co w konsekwencji będzie skutkowało niedopuszczeniem kandydata do egzaminów wstępnych.

Szegółowe zasady rekrutacji