Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji – strategie, technologie, rozwiązania”

Dariusz Górczyński

W dniach 04 oraz 05 kwietnia 2017 roku kadra Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wraz z członkami Logistycznego Koła Naukowego Studentów i studentami kierunków Logistyka oraz Bezpieczeństwo Narodowe uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji i Wystawie pt. „Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania” zorganizowanej wysiłkiem ZTW S.A. oraz WSOSP w Dęblinie. Bieżące wydarzenie o 10-cio letniej już tradycji obejmowało nie tylko tematykę związaną ściśle z portami lotniczymi ich infrastrukturą czy wyposażeniem, ale także bieżącą sytuacją i perspektywami polskiego lotnictwa i przemysłu lotniczego tak cywilnego jaki wojskowego.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”

Dariusz Górczyński

6 kwietnia 2017 r. w auli budynku 135  ul. Kaliskiego 2 a odbyła się z udziałem przedstawicieli wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki: dr hab. Adama Radomyskiego, dr hab. Justyną Lipińską i prof. dr hab. Januszem Płaczkiem zorganizowana przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”.

"Apel u Marszałka"

Dariusz Górczyński

Dydaktyka połączona z praktycznym doznaniem to droga jaką należy podążać by przybliżyć studentom miejsca w historii mało znane bądź nieznane. Pod hasłem "Apel u Marszałka" w dniach 24 -26 marca odbyła się podróż historyczno wojskowa śladami akcji V z 1944 r. i 5 Pułku Lotniczego w Lidzie Wilnie z okresu II Rzeczpospolitej, której uczestnikami byli podchorązowie IV rocznika Szkoły Orląt zainicjowana przez dziekana Wydzialu Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki dr. hab. Adama Radomyskiego prof. WSOSP.

Wykład prof. Edwarda Malaka

Dariusz Górczyński

O polskich skrzydłach w ciekawy sposób czyli kolejny wykład z historii lotnictwa. W środę, 15 marca 2017, w ramach wykładów otwartych realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, kadra i studenci WSOSP mogli wysłuchać dr hab. Edwarda Malaka prof. PAN, który przedstawił I część wykładu pt. Technika, administrowanie i myśl lotnicza w międzywojennej Polsce 1918-1930.