Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w ścisłym gronie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów w Polsce

Dariusz Górczyński

Pragniemy poinformować, że w 2017 roku Sudia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki otrzymały certyfikat potwierdzający ich przynależność do ścisłego grona najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Potwierdziły to wyniki II edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością”, do którego są zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, studia doktoranckie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikat „Studia z Przyszłością” jest przyznawany kierunkom realizowanym według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku pracy. Certyfikat uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity.

Strzały na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

Dariusz Górczyński

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, specjalności: Ochrona osób i mienia, po przejściu w Naszej Uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych na urządzeniu treningowym „Śnieżnik-1” przystąpili do praktycznego kursu strzeleckiego, którego program szkolenia oparty jest o materiał obowiązujący na kursach umożliwiających uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

Trening z procedur ewakuacyjnych

Dariusz Górczyński

Dnia 18 maja 2017 roku studentki WBNiL ze specjalności Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym w ramach programowych zajęć wraz z prowadzącymi: dr Małgorzatą Żmigrodzką i mgr inż. Katarzyną Kostur Balcerzak uczestniczyły w treningu z procedur ewakuacyjnych stosowanych podczas wodowania samolotu. Zajęcia zostały przeprowadzone na basenie w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na profesjonalnym sprzęcie. Do zajęć w wodzie studentki były sukcesywnie przygotowywane podczas wykładów i ćwiczeń realizowanych zgodnie z programem kształcenia WBNiL. Trening obejmował różne scenariusze, które mogą się wydarzyć na wodzie i miał na celu ułatwić zrozumienie procesów jakie zachodzą w czasie lądowania i zderzenia się samolotu z woda.

Podchorążowie Koła Naukowego Historii Lotnictwa w Gorlicach

Dariusz Górczyński

W dniu 18 maja br. grupa szeregowych podchorążych, członków Koła Naukowego Historii Lotnictwa WSOSP, w osobach: Michał Buszta, Paweł Kurek, Justyna Lubecka, Karol Nawrocki, Kamil Róg i Joanna Staszewska udała się do Szymbarku. Opiekunem tego wyjazdu naukowego był dr Marcin Paluch. W tej to malowniczej miejscowości Beskidu Niskiego po raz trzeci odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Na skrzydłach Wielkiej Wojny 1916-1917. Z historii lotnictwa nad „zapomnianymi” frontami, czyli od Frontu Wschodniego po Alpy, Siedmiogród i Macedonię”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”

Justyna Lipińska

18.05.2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP reprezentowali: Dziekan WBNiL dr hab. Adam Radomyski, prof. nadzw WSOSP oraz prodziekan ds. naukowych dr hab. Justyna Lipińska, prof. nadzw WSOSP. Wydarzenie otworzył prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik – Prorektor ds. Nauki WSB.