Podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa RP

Dariusz Górczyński

UMOWA WBNiL O WSPÓŁPRACY ZE STWORZYSZENIEM EKEPRTÓW BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 28 listopada bieżącego roku nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki i Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (SEB RP). WBNiL reprezentował dr hab. Adam Radomyski (Dziekan), ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski (Prodziekan ds. kształcenia i studentów), dr hab. Jacek Nowak (Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego). SEB RP był reprezentowany w osobach Wiceprezesa Zarządu Michała Pycia i Dyrektora Regionalnego Stowarzyszenia Rafała Biernackiego.

Konferencja Naukowa na temat „Kształcenie kadr dla lotnictwa jako element budowy zasobów systemu obronnego państwa”

Dariusz Górczyński

W dniu 22 listopada 2017 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się konferencja naukowa na temat „Kształcenie kadr dla lotnictwa jako element budowy zasobów systemu obronnego państwa”. Konferencję zorganizował Wydział Zarządzania i Dowodzenia a jej współorganizatorem był Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Konferencja została zorganizowana pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Niemniejsze spotkanie naukowe stanowiło znakomitą okazję do rzeczowej dyskusji nad różnymi aspektami działalności branży lotniczej między innymi nad kwestiami identyfikacji wymagań w stosunku do organizacji funkcjonujących w lotnictwie cywilnym i państwowym, kompetencjami kadr kierowniczych i dowódczych oraz potrzebami i możliwościami dostosowania przez szkoły wyższe programów i planów kształcenia, które wychodziłyby naprzeciw potrzebom dedykowanym przez organizacje i instytucje działające w sektorze transportu lotniczego i SZ RP.

Podchorążowie Naukowego Koła Historii Lotnictwa na konferencji w Białymstoku.

Dariusz Górczyński

W dniach 17-18 listopada 2017 r., grupa podchorążych z Naukowego Koła Historii Lotnictwa WSOSP uczestniczyła XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości. W salach Uniwersytetu w Białymstoku magistranci i doktoranci z całej Polski zaprezentowali cała zakres tematów naukowych od starożytności do współczesności, bliskich każdemu badaczowi historii wojen, wojskowości i sztuki wojennej.

Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla dotycząca Cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Dariusz Górczyński

W dniach 08-09 listopada 2017 roku w Krakowie, z udziałem przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki: dr. hab. Jacka Nowaka, ppłk. dr. inż. Krzysztofa Ogonowskiego i mgr. inż. Marka Kustry odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla dotycząca Cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Organizatorami konferencji byli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego.