Nowy turnus służby przygotowawczej

Agnieszka Kossowska

8 stycznia br. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych przyjęła kandydatów służby przygotowawczej. Przez najbliższe 6 miesięcy będą  się  oni intensywnie szkolić w Szkole Orląt.


Szkolenie kursantów będzie prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy, 3-miesięczny obejmujący szkolenie, w ramach którego żołnierze poznają m.in. podstawy musztry, regulaminów, zasad żołnierskiego zachowania się oraz podstawy wiedzy ogólnowojskowej.  Kolejny, również trwający trzy miesiące będzie okresem szkolenia specjalistycznego, podczas którego doskonalić będą swoje umiejętności zgodnie ze specjalnościami wojskowymi. 


Chętni, po zakończeniu służby przygotowawczej w WSOSP, będą mogli podpisać kontrakt na wykonywanie obowiązków w Narodowych Sił Rezerwowych. Następny etap to otrzymanie przydziałów kryzysowych w jednostkach wojskowych w ramach NSR, gdzie będą brać udział w ćwiczeniach rotacyjnych. Dla najlepszych jest to przepustka do zostania żołnierzem zawodowym.
Do służby przygotowawczej, będącej jedną z ochotniczych form służby wojskowej, zgłosili się kandydaci, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wśród wymagań jest jeszcze obywatelstwo polskie, pełnoletność, niekaralność i ogólna zdolność psychiczna i fizyczna do służby w wojsku.


Uroczystą przysięgę wojskową zaplanowano na początek lutego.