Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej WSOSP

Jacek Nowak

Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, działając na podstawie Statuty Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych § 104 oraz Regulaminu Wyborczego WSOSP informuje, że 21 lutego 2017 roku, w sali D-10 (sala konferencyjna WLiK) odbędą się wybory członków komisji dyscyplinarnej WSOSP do spraw nauczycieli akademickich w grupie profesorów zwyczajnych (1 osoba).

• I termin – godzina 10.00.
• W przypadku braku kworum w I terminie ogłasza się II termin godz. 10.05 - 11.00.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. Jacek NOWAK, prof. nadzw.