Służba przygotowawcza

Agnieszka Kossowska

Dziękujemy Wam dziś za Waszą postawę. Zgłaszając się do służby daliście wyraz swojego patriotyzmu! Nie jest to łatwa droga, tym większy szacunek oddajemy dziś Waszej ofierze (…) - powiedział Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk podczas uroczystej przysięgi, na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.

W piątek, 3 lutego, 179 żołnierzy służby przygotowawczej, w tym 19 podchorążych WSOSP, wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Za nimi pierwszy miesiąc szkolenia, podczas którego zgłębiali podstawy żołnierskiego rzemiosła – musztry i regulaminów.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli dowódcy jednostek wojskowych garnizonu, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych miasta, seniorzy lotnictwa, przyjaciele i sympatycy "Szkoły Orląt", duchowieństwo wojskowe oraz rodziny i przyjaciele składających przysięgę żołnierzy.

Witam w miejscu wyjątkowym dla Polskiego Lotnictwa na placu u stóp Pomnika Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. To wyjątkowe i szczególne miejsce dla każdego żołnierza w stalowym mundurze, bo to tutaj, od ponad 90 lat wykuwane są kadry Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystko co ważne dla lotnictwa zaczyna się właśnie tu, w dęblińskiej "Szkole Orląt". Od dziś, mam nadzieję, to miejsce będzie szczególne i dla Was – przywitał żołnierzy generał Krawczyk.

W swoim wystąpieniu Rektor-Komendant WSOSP podziękował wszystkim tym, którzy zdecydowali się podjąć wysiłek obrony ojczyzny, podkreślił wyjątkową rolę żołnierzy służby przygotowawczej, będących w stałej gotowości, by nieść pomoc społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach militarnych:

Stoją przed nami wyjątkowi żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych, To szczególna formacja o szczególnych zadaniach. Na pewno nikt nie może mieć wątpliwości, że potrzebujemy takich żołnierzy. Potrzebujemy Was! – akcentował generał Krawczyk.

Generał wyraził również nadzieję, że zaangażowanie i nabyte w trakcie szkolenia umiejętności pozwolą nowo zaprzysiężonym podchorążym i elewom na spełnienie marzeń o armii zawodowej w przyszłości. Gratulując im wytrwałości i determinacji życzył wszystkim zapału na dalszym etapie szkolenia a ich bliskim i opiekunom złożył szczególne wyrazy uznania i podziękowania:

Nie byłoby ich tutaj, gotowych służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej i w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić, nie byłoby ich tutaj - bez Was. Bez Waszej miłości, bez Waszego wychowania drodzy Rodzice, bez Waszej obecności przy nich drodzy Współmałżonkowie. Bez Waszej ofiary, bo to Wy pozwoliliście im przyjść tutaj i poświęcić się niełatwej drodze służby wojskowej. Dziękuję Wam za to drogie Rodziny!

Zaszczytu przysięgi na sztandar dostąpili: szeregowy podchorąży Bartosz Siuta, szeregowy podchorąży Michał Piotrowski, szeregowy elew Wojciech Kowalczyk oraz szeregowy elew Marcin Truszkowski.

Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz wysokie wyniki w szkoleniu i dyscypli-nie generał Krawczyk, wyróżnił listem gratulacyjnym 4. szeregowych podchorążych WSOSP: Martę Rzymyszkiewicz, Bartosza Siutę, Łukasza Kupca, i Marcina Łukasiaka.

Błogosławieństwa ślubującym ojczyźnie udzielił ks. Marcin Czeropski z parafii wojskowej w Dęblinie a szeregowa elew Ewelina Foral podziękowała przełożonym, w imieniu wszystkich żołnierzy służby przygotowawczej, za trud wniesiony w przekazanie im wiedzy praktycznej i teoretycznej.

zdjęcia: st.kpr. pchor. Marcin Cydejko, mjr Agnieszka Kossowska