Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej WSOSP

Jacek Nowak

Uczelniana Komisja Wyborcza Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, działając na podstawie Statuty Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych § 104 oraz Regulaminu Wyborczego WSOSP informuje, że 21 lutego 2017 roku, w sali D-10 (sala konferencyjna WLiK) odbędą się wybory członków komisji dyscyplinarnej WSOSP do spraw nauczycieli akademickich w grupie profesorów zwyczajnych (1 osoba).

Podkarpackie Targi Edukacji

Agnieszka Kossowska

Wyjątkowa oferta edukacyjna a także promocja zasobów ludzkich i technicznych to propozycje jakie "Szkoła Orląt" skierowała do gimnazjalistów, maturzystów i ich nauczycieli podczas trwających od 7 lutego br. w Rzeszowie Podkarpackich Targów Edukacyjnych EduSalon.

Służba przygotowawcza

Agnieszka Kossowska

Dziękujemy Wam dziś za Waszą postawę. Zgłaszając się do służby daliście wyraz swojego patriotyzmu! Nie jest to łatwa droga, tym większy szacunek oddajemy dziś Waszej ofierze (…) - powiedział Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk podczas uroczystej przysięgi, na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.

WSOSP i PAŻP zacieśniają współpracę

Agnieszka Kossowska

Ujednolicenie zasad szkolenia i kwalifikowania personelu służb ruchu lotniczego oraz możliwości rozszerzenia dotychczasowej współpracy w zakresie polityki wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych wraz z propozycją nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i proceduralnych w tym obszarze były przedmiotem spotkania Rektora-Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka z prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Januszem Niedzielą.