Informacja o osobach zakwalifikowanych do domów studenckich

Krystyn Bielawski

Informacja o osobach zakwalifikowanych do domów studenckich w roku akademickim 2018/2019 będzie przesłana drogą elektroniczną do każdego zainteresowanego do dnia 20.09.2018 r.

Opłata rezerwacyjna w wysokości 300,00 PLN musi być zapłacona przed zawarciem umowy o zakwaterowanie w domu studenckim. Student, który nie dokona wpłaty nie zostanie zameldowany w domu studenckim.

Nr konta: 46 1020 3147 0000 8102 0073 0168

Ponadto należy dostarczyć zdjęcie do "Karty mieszkańca".

Finalna rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 07.05.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Dodatkowa rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ dla studentów cywilnych

Marek Gawryjołek

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 13.04.2018 r. rozpoczęła się DODATKOWA REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.