Zapisy na egzaminy certyfikujące z języka angielskiego - ERASMUS+

Małgorzata Bernat

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniach 15 - 23.02.2017 r. przyjmowane są zgłoszenia studentów cywilnych WSOSP na egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego, rozważających wzięcie udziału w najbliższej rekrutacji na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+ (termin rekrutacji zostanie ogłoszony odrębnie).

Pożegnanie studentów Erasmus+ z Rumunii

Małgorzata Bernat

W dniu 19 grudnia b.r. odbyło się pożegnanie wojskowych studentów rumuńskiej uczelni Henri Coanda Air Force Academy z Brasov, którzy przebywali na wymianie studenckiej na Wydziale Lotnictwa WSOSP od października do grudnia b.r. w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu wzięli udział p. Małgorzata Bernat – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, p. Ilona Skoczewska – Biuro ds. Projektów i Współpracy, studenci z dwóch uczelni partnerskich z Hiszpanii (Politechnika w Madrycie oraz Uniwersytet w Leon) przebywający również na Wydziale Lotnictwa WSOSP w ramach wymiany studenckiej Erasmus+ oraz studenci WSOSP, pełniący funkcję ambasadorów tego programu w naszej Uczelni. Podczas spotkania zostały również wręczone studentom z Rumunii pamiątkowe upominki. Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni pozostanie na długo w pamięci studentów!

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w II semestrze 2016/2017

Mieczysław Pcian

Zespół ds. Programu Erasmus+ WSOSP informuje, iż w dniu 7 października 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy w II semestrze roku akademickiego 2016/2017, na studia i praktyki za granicę dla studentów wojskowych i cywilnych w ramach programu Erasmus+.

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w II sem. roku akadem. 2016/2017

Małgorzata Bernat

 

12.10.2016 Termin składania zgłoszeń dla studentów chętnych do wzięcia udziału w certyfikowanym egzaminie językowym: wnioski należy przesyłać e-mailem do Studium Języków Obcych WSOSP.
14.10.2016 Egzamin językowy dla kandydatów (poziomy B1+, B2, C1) Studium Języków Obcych WSOSP - konieczna wcześniejsza deklaracja.
21.10.2016 Termin składania zgłoszeń do udziału w programie Erasmus. Wymagane dokumenty należy składać do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ WSOSP (Rektorat, I piętro, pokój nr 114).
25.10.2016 Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów (niestawiennictwo skutkuje skreśleniem z listy kandydatów).
03.11.2016 Sporządzenie listy rankingowej wstępnie zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+.
08.11.2016 Spotkanie informacyjne dla wstępnie zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+