Wizyta studentów Erasmus+ w ośrodkach szkoleniowych LAW

Małgorzata Bernat

Studenci zagraniczni Erasmus+ aktualnie realizujący wymianę studencką Erasmus+ w Wydziale Lotnictwa LAW, dzięki uprzejmości władz wydziału i wykładowców LAW, kierownictwa poszczególnych ośrodków szkoleniowych oraz instruktorów LAW, mieli możliwość zapoznania się  z możliwościami szkoleniowymi naszej uczelni oraz zwiedzenia  poszczególnych obiektów i urządzeń szkoleniowych.

Studenci Erasmus+ z wizytą w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Małgorzata Bernat

W dniu 15.11.2018 r., studenci zagraniczni Erasmus+ aktualnie przebywający na wymianie studenckiej Erasmus+ w Wydziale Lotnictwa LAW, odwiedzili Muzeum Sil Powietrznych w Dęblinie wspólnie z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ - p. mgr Małgorzatą Bernat oraz p. Marcinem Olechem  – studentem WBNiL LAW zaangażowanym w program Erasmus+.